Agenda

  1. Welkom
  2. Voorstel van bestuur en besluit door de ledenvergadering
  3. Benoemen kascommissie
  4. Sluiting

Locatie:

VPG de schuur
Loosdrechtdreef 9
Amsterdam

Tijd:

Vanaf 19:15 uur inloop, aanvang vergadering om 19:30 uur

De stukken worden eind deze week (week 49) gepubliceerd, als je deze niet hebt ontvangen zijn ze op te vragen via ledenadministratie@pwamanege.nl