Voor de komende jaarvergadering van de VPG, op woensdag 29 mei, zijn als voorbereiding hier de voorlopige jaarcijfers van 2018 en 2019.

jaar 2018 – balans
jaar 2018 en 2019 – resultaat en begroting

Deze cijfers worden tijdens de vergadering geaccordeerd.

Het bestuur