Functieprofiel Penningmeester

De Prins Willem Alexander manege is een unieke manege, het is de plek waar de Vereniging Paardrijden
Gehandicapten (VPG) haar activiteiten organiseert en waar wekelijks ruim 150 ruiters veel plezier beleven aan de
paardensport. Ruiters met en zonder handicap genieten samen van al het moois dat de paardensport en de Prins Willem
Alexander manege te bieden hebben.
De Vereniging Paardrijden Gehandicapten bestaat ruim 40 jaar. We hebben in die tijd heel wat kennis en know-how
opgebouwd en we zetten ons in voor onze enige doelstelling: Gehandicapten zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen
aan de paardensport. Dit kan alleen maar dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers. Wij zijn een ANBI geregistreerde
organisatie zonder winstoogmerk. Ook het bestuur van de Prins Willem Alexander manege voert onbezoldigd haar taken
uit.

De penningmeester is het cijfermatige en financiële geweten van het bestuur van de VPG. Het is de taak
van de Penningmeester om het bestuur te voorzien van actuele (financiële) stand van zaken ten opzichte van begroting
en hij of zij signaleert tijdig waaronder of overschrijdingen zijn ontstaan. De penningmeester heeft bij het vervaardigen
van deze cijfermatige rapportages twee systemen tot zijn/haar beschikking: Reeleezee voor de financiële administratie
en Manegeplan voor de administratie van de rij- en lesgelden. Beide systemen evenals internetbankieren kunnen van
huis uit benaderd worden.

De penningmeester is ook verantwoordelijk voor een goede boekhouding. Je zorgt voor een juiste en tijdige
betaling aan onze leveranciers en de administratie en controle van de contante/pin-opbrengsten van de kantine. Je wordt
in deze taken ondersteund door een vrijwillige boekhouder. Met hem/haar zal je intensief samenwerken en waar nodig
en mogelijk de boekhouding optimaliseren.

Wat hebben we te bieden?
De mooiste vrijwilligers-job voor een financial met passie voor het maatschappelijk
belang! Je komt niet in een gespreid bedje terecht, dat is dan ook voor jou de uitdaging. Je werkt samen met een
enthousiast bestuurs-team dat haar schouders eronder zet om de Prins Willem Alexander manege klaar te stomen voor
minimaal nog eens 40 jaar. We beiden je veel vrijheid, het nieuwe werken is ook op de Prins Willem Alexander manege
heel gewoon. Alle informatie vind je in de Cloud, thuis werken kan prima en daarnaast komen we gemiddeld eens per 6
weken bij elkaar. We willen steeds het nuttige met het aangename combineren en zo sluiten we bijna iedere
bestuursvergadering af met een drankje in de kantine.

De functie van penningmeester is nog in ontwikkeling. We zijn op zoek naar een slimme financial die ons wil
helpen deze functie optimaal in te zetten. De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee. Juist om deze
veranderingen goed bij te kunnen houden zijn we niet naar een penningmeester op afstand. Het is belangrijk goede
contacten met de vereniging, de leden, instructeurs en andere commissie leden goed te onderhouden.

We weten het, we vragen veel… we vinden dat onze prachtige vereniging het beste verdient! Ben jij dat?

Wil jij je inzetten voor onze club of wil je eerst meer informatie neem dan gerust contact met mij op via:
voorzitter@pwamanege.nl of 0653477451.

Walter Prinzhorn
Voorzitter VPG
Prins Willem-Alexander Manege & Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Loosdrechtdreef 9, 1108 AZ te Amsterdam Zuid Oost.
www.pwamanege.nlinfo@pwamanege.nl