Beste leden, vrijwilligers, vrienden en donateurs

De algemene ledenvergadering zal, mede gelet op de voetbalprestaties van Ajax, dat op 8 mei een returnwedstrijd speelt, worden verzet naar 29 mei.

Inloop vanaf 19:15, begin 19:30 en om 21:00 afsluiting met een drankje.

Tot dan!
Met vriedelijke groet,
Nathalie Zwegers