Bij deze bent U uitgenodigd voor de ledenvergadering van 19 november.
Inloop 19:15 uur
Aanvang 19:30 uur.
De bijgaande stukken zijn ook op de manege aanwezig.

Agenda PP Ledenvergadering
Machtiging 2019
Meerjarenbegroting 2020-2021_def
Rapportage VPG tm oktober 2019
Antwoorden vragen ALV mei 2019
Kort verslag n.a.v LV mei 2019. gedeeld met instructeurs

Het bestuur