Betreft stand van zaken september 2020 & informele ledenvergadering

Beste Leden

Medio juni zijn we geleidelijk weer gestart met de lessen en gelukkig is bijna iedereen nu weer aan het rijden. Een heel klein aantal G-Ruiters kunnen dat nog niet en ook voor hun kijken we of er toch een vorm van contact met de manege en paarden kan worden gerealiseerd.

In de vorige mail heb ik u geïnformeerd over de financiën. Met support van jullie, de vaste medewerkers, sponsoren, hulp van de Stichting en kostenbesparingen door bijvoorbeeld de lange weide periode zijn we de afgelopen maanden redelijk doorgekomen.  Ondanks dat het financieel niet makkelijk is, willen we voorstellen de geplande tariefsverhoging uitstellen naar 1 januari 2021.

Eind vorig jaar zijn we gestart met het maken van plannen voor de VPG. Voor corona hebben we de groei van kinderlessen en privélessen kunnen starten. Bij de opstart in juni, heeft dat ook weer de eerste aandacht gekregen. Andere plannen die paard gerelateerd zijn nemen we zeker in overweging als het past binnen de corona richtlijnen en haalbaar is om te organiseren.  

Plannen waarbij we zelf andersoortige activiteiten willen organiseren zoals dagbesteding en kidsclub pakken we nog even niet op omdat dit logistiek in het kader van corona te veel van ons vraagt en ook een groter risico met zich mee brengt voor de VPG. In het laatste kwartaal van 2020 gaan we kijken welke plannen we in 2021 kunnen oppakken.

We hebben dit jaar in april geen ledenvergadering kunnen houden. Het is ook niet mogelijk om dit in het najaar te doen. Met 30+ leden in de schuur samen komen is niet toegestaan en ook niet wenselijk. Omdat we wel met jullie willen afstemmen is ons voorstel om een online ledenvergadering te houden op 5 oktober van 20:00 – 21:00 uur. We willen dit moment vooral gebruiken om met jullie bij te praten over de ontwikkelingen bij de VPG. 

Agenda:

  1. Update Corona ontwikkelingen VPG
  2. Financiële update
  3. Update vanuit het bestuur
  4. Vragen vanuit de leden

Omdat het een online vergadering is willen we jullie bij praten over de huidige stand van zaken en gelegenheid geven tot het stellen van vragen. Dit is daarom een informele ledenvergadering en is er een gewijzigde agenda. We sturen een week van tevoren een aanvulling op de agenda en informatie om deel te nemen.

Met enige zorg kijken we naar het groeiend aantal corona besmettingen. Wij hebben lessen al anders moeten organiseren doordat enkele helpers en instructeurs in quarantaine zijn geweest. Omwille van de veiligheid kan het nodig zijn dat we lessen moeten afzeggen.

We hopen dat er geen nieuwe maatregelen komen die negatief zijn voor de manage. Het blijft belangrijk goed op te letten en de richtlijnen op te volgen op en buiten de manage zodat we kunnen blijven paardrijden.  

Nu het herfst wordt zullen we weer vaker binnen gaan rijden en zullen we daarom extra voorzichtig moeten zijn. Hiervoor is een binnenprotocol opgesteld dat je kan downloaden via deze link: Binnenprotocol. Lees het goed en informeer ook je verzorgers.

Met vriendelijke groet,

Walter Prinzhorn, Folkert Winkel, Irene Hendriksen en Cathelijne Beijer