De ANBI gegevens

De ANBI gegevens van de VPG.

ANBI gegevens van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Amsterdam

Vereniging Paardrijden Gehandicapten

 

Contactgegevens

 

Vereniging Paardrijden Gehandicapten (hierna te noemen VPG)
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ Amsterdam Zuidoost

 

email : info@pwamanege.nl
manege : 020 69 79 701
ledenadministratie : 06 5114 1794
website : www.pwamanege.nl

 

Kamer van Koophandel 405 33 448 te Amsterdam
RSIN nummer 8052.33.374
SBI-code  93125

Toelichting ANBI

Doelstelling

 

Vereniging Paardrijden Gehandicapten en Stichting Manege voor Gehandicapten.

 

De Vereniging Paardrijden Gehandicapten (VPG) is enig huurder en gebruiker van de Prins Willem-Alexander Manege. De Stichting Manege voor Gehandicapten (StMvG) is eigenaar en verhuurder van de Prins Willem-Alexander Manege.

 

VPG Meerjarenplan 
Het bestuur van de VPG werkt op dit moment aan een nieuw beleid. We stemmen ons beleid af op de veranderende wereld om ons heen; strengere wetgeving voor exploitatie van manege en kantine, afnemend aantal vrijwilligers en de toenemende financiële onzekerheid.

 

Het nieuwe beleid richt zich op een financieel gezonde, veilige en kwalitatief hoogstaande exploitatie van de Prins Willem-Alexander manege.

 

Uitgangspunt blijft onze doelstelling:

 

Op de Prins Willem Alexander Manege te Amsterdam zetten de vrijwilligers en medewerkers zich elke dag in om een plek te creëren waar paardenliefhebbers met een beperking zich helemaal welkom voelen. Onze manege biedt een veilige omgeving waar we met plezier en met elkaar de sport beleven. Mensen met een beperking worden in hun kracht en te paard gezet. Zo ontwikkelen zij eigenwaarde en zelfvertrouwen. De Prins Willem Alexander Manege doet dit door een betrouwbare helper te zijn. Het doel van de Manege is de participatie en integratie van haar leden te ondersteunen en te stimuleren. Het omgaan met de paarden vervult hierbij een centrale rol. We doen dit al meer dan 30 jaar. Voor het enthousiaste team zijn respect, elkaar helpen, delen en stimuleren vanzelfsprekende waarden.

 

VPG bestuursleden en verantwoordelijkheden

 

Maud van de Wiel Voorzitter
Folkert Winkel Penningmeester
Vacant Secretaris
Romy Stokkel Algemeen bestuurslid met portefeuilles: paarden, instructeurs, (sociale) veiligheid
Marcia Sijbrands Algemeen bestuurslid met portefeuilles: communicatie, sponsoring,
activiteiten

 

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald), de bestuurders ontvangen geen vakantiegeld, onkosten- of reiskostenvergoeding.

 

Personeelsleden
De Prins Willem-Alexander manege wordt hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers. Om de continuïteit in training en verzorging van onze paarden te waarborgen heeft de VPG twee parttimers in dienst; een hoofdinstructeur en een stalmedewerker.

 

Vrijwilligers
Naast de twee vaste medewerkers worden alle overige werkzaamheden verricht door ruim 100 enthousiaste vrijwilligers. Ook de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

 

Financiële verantwoording

VPG Financieel Jaarverslag 2017
VPG financieel jaarverslag 2019
VPG financieel jaarverslag 2020
VPG Financieel Jaarverslag 2021
VPG Financieel Jaarverslag 2022

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam

Contactgegevens

 

Officiële naam: Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam (SMGA), ook genoemd St. Manege Gehandicapten Amsterdam
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ Amsterdam Zuidoost
Telefoon : 06 55 82 46 31

 

Kamer van Koophandel 412 01 711 te Amsterdam
RSIN nummer 8000.01.485

 

Doelstelling SMGA.
De Stichting Manage voor Gehandicapten (SMGA) is de eigenaar de Prins Willem-Alexander Manege. De SMGA is primair verantwoordelijk voor het in stand houden en beheer van de gebouwen. Zij heeft tevens het doel het door middel van paard- en ponyrijden bevorderen van de integratie van validen en minder validen. De SMGA stelt het onroerend goed ter beschikking aan VPG en brengt daarvoor maandelijks huur in rekening.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan Activiteiten van de instelling
Kernactiviteit van de Stichting is het beheer en onderhoud van het manegecomplex ten behoeve van de leden van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten. Vanaf de oprichting van de stichting in 1986 heeft de stichting een exploitatiebeleid gevoerd, waarbij is ingezet op het optimaal in stand- en up to date-houden van het manegecomplex én het beschikbaar stellen van het complex tegen een zodanige vergoeding dat paardrijden voor gehandicapten voor deze doelgroep toegankelijk blijft.

 

Bestuurders en verantwoordelijkheden

 

Benno de Zwart Voorzitter
Marije Staman Secretaris
Sophie Hofdijk Penningmeester
Astrid van Druten Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuille: onderhoud
Marijke Paaijmans Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuille: sponsoring
Max Schep Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuille: sponsoring

 

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald), de bestuurders ontvangen geen vakantiegeld, onkosten- of reiskostenvergoeding.

 

Financiële verantwoording

 

Jaarrekening SMGZO 2017
Jaarrekening SMGZO 2018
Jaarrekening SMGZO 2019
Jaarrekening SMGZO 2020
Jaarrekening SMGZO 2022

Sponsoring commissie

De hoofdbron van inkomsten voor de VPG is rijgelden en lidmaatschap. We ontvangen sporadisch subsidies. De sponsor commissie onderhoudt contacten met sponsors en donateurs, wij zijn erg blij met hun gulle giften. Deze commissie is de spil tussen de organisatie van verschillende activiteiten en de financiering daarvan. Heb jij ervaring in fondsen werving? Dan komen we graag in contact met jou!

Loosdrechtdreef 9
1108 AZ Amsterdam Zuid Oost

manege geopend
ma. di. do. vanaf 16.00uur
wo. vr. za. vanaf 12.00uur

manege : 020 69 79 701

bankrekening NL88INGB0005072021

ANBI gegevens sponsoring@pwamanege.nl
KvKnr. 405 33 448 te Amsterdam
RSIN nummer 8052.33.374
SBI-code 93125