Beste Leden,

Het is even geleden dat we jullie hebben bijgepraat over de manege en de paardrijlessen.

Het gaat gelukkig goed met alle paarden. Ze worden overdag door Lizanne, Celinka en Patricia verzorgd. Ze krijgen goede hulp van stagiaires en een aantal instructeurs zodat ze goed gezond en in conditie blijven. De valide kinderlessen zijn in groepsverband weer opgestart en de helpers krijgen les in duo’s. Daarnaast willen we je ook informeren over de lessen voor G-ruiters.

Deze brief richt zich vooral op de paardrijlessen voor G-ruiters en helperslessen. De ruiters uit de kinderlessen krijgen als er veranderingen zijn hierover persoonlijk bericht.

Vanaf 3 maart is er een eerste versoepeling van de maatregelen;

 • Groepslessen voor ruiters t/m 26 jaar zijn toegestaan

De andere maatregelen blijven nog gelden:

 • De lockdown en avondklok waardoor de manege om 20:00 uur moet sluiten
 • Ruiters boven de 27 jaar mogen alleen in duo’s paardrijden. Groepslessen zijn vanuit de overheid niet toegestaan.
 • Er mag alleen in de buitenbaan worden lesgegeven waardoor we afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.
 • De maatregelen gelden t/m 15 maart 2021

De VPG is geen gewoon manegebedrijf;

 • De lessen worden verzorgd door vrijwillige instructeurs en helpers (de begeleiders naast het paard). Deze vrijwilligers doen dit naast hun (betaalde) baan, gezin, studie en andere verplichtingen. Door de Corona-situatie maken onze vrijwilligers een persoonlijke afweging of ze naar de manege willen komen om te helpen of les te geven. Daarnaast zijn veel instructeurs en helpers overdag niet beschikbaar voor de paardrijlessen maar daar waar mogelijk proberen we lessen te verschuiven naar de middag.
 • Ook het organiseren van de opstart van de lessen kost bij ons meer tijd omdat we dit in onze vrije tijd doen.
 • Positief is dat we nu vanuit de Gemeente Amsterdam wel toestemming hebben gekregen om voor de G-ruiters een groepsactiviteit (max. 6 ruiters) aan te bieden. Mits we dit op een veilige en verantwoorde wijze kunnen vormgeven en de Corona-maatregelen in acht nemen.

De G-ruiters zijn al heel lang niet op de manege geweest. We beseffen ons dat dit niet leuk is en dat het ook te lang duurt. Met de instructeurs hebben we ons uiterste best gedaan om zo snel mogelijk een plan klaar te hebben om in de komende weken een paardrijles aan te kunnen bieden. Door de bovengenoemde factoren ontstaat er een ongelijkheid in onze mogelijkheden en zijn er verschillen per dag. Er wordt roulerend gereden of de les wordt verzet naar een andere dag en/of tijdstip. Het kan ook voorkomen dat de les wordt gegeven door een andere instructeur dan je bent gewend.

Dit voelt misschien niet eerlijk maar in deze situatie en met onze mogelijkheden is dit wat we op dit moment kunnen aanbieden. Op deze manier kan toch een groot deel van de ruiters weer een keer komen rijden.

Dit geldt in ieder geval voor de periode van de lockdown en avondklok.

Helaas is er een groep ruiters waarvoor we in maart nog geen activiteit kunnen opzetten.

 • Ruiters die veel fysieke hulp nodig hebben bij op- en afstijgen
 • Meerdere helpers nodig heeft tijdens het rijden, ook direct naast de ruiter
 • Ruiters die veel hoesten en proesten en geen mondkapje kunnen dragen
 • Ruiters met gedragsproblemen en moeilijk stuurbaar zijn

Over de indeling van de lessen krijgen de ruiters bericht van hun instructeur.

Om toch nog een compensatie te bieden voor alle gemiste lessen gaat de manege in de zomervakantie niet dicht maar laten we de paardrijlessen doorgaan (binnen de dan geldende Corona-maatregelen).

Er zijn meer vragen over het rijgeld, als het niet langer mogelijk is om je leskaart door te betalen is er de mogelijkheid de leskaart (tijdelijk) stop te zetten. Alleen in uitzonderingsgevallen zetten we leskaarten met terugwerkende kracht stop. Als je je leskaart wil stopzetten, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie (ledenadministratie@pwamanege.nl).

We willen jullie ook bedanken! We zijn super blij met alle steun die de VPG krijgt, de donaties, sponsoring, bijdragen aan de crowdfunding maar ook van jullie, de VPG-ers voor je geduld en het doorbetalen van de leskaart zonder hier les voor te krijgen. Echt heel fijn en bijzonder dat we zo op jullie kunnen rekenen. Dank je wel! We hebben alle inkomsten op dit moment hard nodig om de manege draaiend te houden en de paarden goed te kunnen verzorgen.

Blijf gezond en hopelijk zien we jullie snel.  

Hartelijke groet,

Walter, Folkert, Irene en Cathelijne