28-11-2021

Beste ruiters, ouders/verzorgers en helpers,

Helaas hebben we dit keer geen goed nieuws. Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag is aangekondigd dat alle sportaccommodaties vanaf zondag 28 november om 17 uur moeten sluiten. Dit geldt ook voor onze manege. Hierdoor zijn we genoodzaakt om voor de komende 3 weken alle paardrijlessen vanaf 17 uur af te zeggen. Dit geldt zowel voor alle G- en helperslessen. De valide kinderlessen worden vervroegd en hierover apart geïnformeerd.

Voor de helpers en g-ruiters wordt er gekeken of we een mogelijkheid kunnen bieden op een ander moment. Dit vraagt nog om een wat verdere uitwerking, mocht dit mogelijk zijn dan ontvang je hierover meer informatie vanuit je instructeur.

We hadden liever een ander bericht met jullie willen delen, maar gezien de huidige situatie is het op dit moment helaas even niet anders. Laten we hopen dat dit voor een korte periode is. Blijf gezond en pas goed op elkaar!.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Walter Prinzhorn

17-11-2021

Beste Leden, ouders/verzorgers,

In navolging op de persconferentie van afgelopen vrijdag willen we jullie informeren over de aangescherpte maatregelen die voor de manege gelden. De aangescherpte maatregelen zijn opgesteld door de overheid die wij als bestuur en bedrijfsleiding moeten naleven en wij vragen de instructeurs van de rijdagen dit ook te doen.

We zijn heel blij dat we de paardrijlessen voor iedereen nog gewoon door kunnen laten gaan en geen ruiters hoeven af te zeggen.

Ook wij zien dat de maatregelen er helaas niet altijd duidelijker op worden. De VPG is een plek voor iedereen en er zijn ook leden met een kwetsbare gezondheid. Ons uitgangspunt is dat we graag alle ruiters, in een veilige omgeving, willen laten paardrijden. Dit proberen we zo goed mogelijk te faciliteren binnen onze mogelijkheden. We doen dan ook een dringend beroep aan jullie allemaal om je aan de maatregelen te houden en geen onnodige risico’s te nemen.

Belangrijkste blijft: Bij klachten zoals hoesten, koorts of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis. Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis! Dan is er helaas geen mogelijkheid om te komen paardrijden

Wij houden ons aan de regels die het RIVM heeft aangegeven:
–       Was je handen vaak met water en zeep
–       Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
–       Gebruik papieren zakdoekjes
–       Schud geen handen
–       Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar

Aangescherpte maatregelen tijdens een bezoek aan de manege:
Voor de paardrijlessen:

 • Er mogen geen ouders/toeschouwers blijven kijken bij de paardrijlessen of rondlopen op stal.
 • Ouders kunnen hun kind afzetten op het grote parkeerterrein. Als je op het parkeerterrein wacht houdt je dan daar ook aan de 1,5 meter regel.
 • UITZONDERING: voor G-ruiters is het wel toegestaan dat er 1 eigen begeleider aanwezig is. De begeleider kan in de kantine wachten tijdens de les.
 • Kom niet te vroeg naar de manege
 • Was vaker je handen, er is tevens desinfectiegel aanwezig op de manege
 • Het Coronatoegangsbewijs is verplicht voor alle ruiters vanaf 18 jaar.
 • We rijden vaker in de buitenlucht of ventileren meer, pas je kleding hierop aan zodat je het niet koud krijgt.
 • Tijdens het opstappen zal de instructeur de ruiters zo goed mogelijk proberen te helpen maar proberen ook de 1,5 meter grens in acht te nemen ter bescherming van zichzelf en zijn/haar omgeving of er wordt een mondkapje gedragen.

Voor de kantine

 • Iedereen heeft een vaste zitplaats
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan m.u.v. 1 begeleider voor een G-ruiter
 • Wanneer de bar open is, is de kantine toegankelijk tot 20 uur met een coronatoegangsbewijs vanaf 13 jaar.
 • De bar in de kantine is vanaf 20:00 uur gesloten (er is dan ook geen eten of drinken te verkrijgen).
 • Na 20 uur kan de kantine wel als wachtruimte worden gebruikt. Het controleren van het Corona-toegangsbewijs is dan niet meer nodig.

Aanvullende informatie voor vrijwilligers

 • Het dragen van een mondkapje is in de manege niet verplicht maar we adviseren de vrijwilligers die helpen bij de lessen of de lesgeven dit in ieder geval bij het op en afstappen wel te doen.
 • Voor mensen die in functie aanwezig zijn en voor de vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen.

De instructeurs hebben het recht personen weg te sturen die onnodig op de manege aanwezig zijn of zich niet aan de regels houden.

Afzeggen van de les
Als je een keer niet kan komen, graag uiterlijk 24 uur/dag van te voren doorgeven aan de instructeur.

De maatregelen gelden momenteel tot en met 4 december. Als er wijzigingen zijn volgt er daarna een update. Voor vragen kun je contact opnemen met het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Walter Prinzhorn

05-03-2021

Beste Leden,

Het is even geleden dat we jullie hebben bijgepraat over de manege en de paardrijlessen.

Het gaat gelukkig goed met alle paarden. Ze worden overdag door Lizanne, Celinka en Patricia verzorgd. Ze krijgen goede hulp van stagiaires en een aantal instructeurs zodat ze goed gezond en in conditie blijven. De valide kinderlessen zijn in groepsverband weer opgestart en de helpers krijgen les in duo’s. Daarnaast willen we je ook informeren over de lessen voor G-ruiters.

Deze brief richt zich vooral op de paardrijlessen voor G-ruiters en helperslessen. De ruiters uit de kinderlessen krijgen als er veranderingen zijn hierover persoonlijk bericht.

Vanaf 3 maart is er een eerste versoepeling van de maatregelen;

 • Groepslessen voor ruiters t/m 26 jaar zijn toegestaan

De andere maatregelen blijven nog gelden:

 • De lockdown en avondklok waardoor de manege om 20:00 uur moet sluiten
 • Ruiters boven de 27 jaar mogen alleen in duo’s paardrijden. Groepslessen zijn vanuit de overheid niet toegestaan.
 • Er mag alleen in de buitenbaan worden lesgegeven waardoor we afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.
 • De maatregelen gelden t/m 15 maart 2021

De VPG is geen gewoon manegebedrijf;

 • De lessen worden verzorgd door vrijwillige instructeurs en helpers (de begeleiders naast het paard). Deze vrijwilligers doen dit naast hun (betaalde) baan, gezin, studie en andere verplichtingen. Door de Corona-situatie maken onze vrijwilligers een persoonlijke afweging of ze naar de manege willen komen om te helpen of les te geven. Daarnaast zijn veel instructeurs en helpers overdag niet beschikbaar voor de paardrijlessen maar daar waar mogelijk proberen we lessen te verschuiven naar de middag.
 • Ook het organiseren van de opstart van de lessen kost bij ons meer tijd omdat we dit in onze vrije tijd doen.
 • Positief is dat we nu vanuit de Gemeente Amsterdam wel toestemming hebben gekregen om voor de G-ruiters een groepsactiviteit (max. 6 ruiters) aan te bieden. Mits we dit op een veilige en verantwoorde wijze kunnen vormgeven en de Corona-maatregelen in acht nemen.

De G-ruiters zijn al heel lang niet op de manege geweest. We beseffen ons dat dit niet leuk is en dat het ook te lang duurt. Met de instructeurs hebben we ons uiterste best gedaan om zo snel mogelijk een plan klaar te hebben om in de komende weken een paardrijles aan te kunnen bieden. Door de bovengenoemde factoren ontstaat er een ongelijkheid in onze mogelijkheden en zijn er verschillen per dag. Er wordt roulerend gereden of de les wordt verzet naar een andere dag en/of tijdstip. Het kan ook voorkomen dat de les wordt gegeven door een andere instructeur dan je bent gewend.

Dit voelt misschien niet eerlijk maar in deze situatie en met onze mogelijkheden is dit wat we op dit moment kunnen aanbieden. Op deze manier kan toch een groot deel van de ruiters weer een keer komen rijden.

Dit geldt in ieder geval voor de periode van de lockdown en avondklok.

Helaas is er een groep ruiters waarvoor we in maart nog geen activiteit kunnen opzetten.

 • Ruiters die veel fysieke hulp nodig hebben bij op- en afstijgen
 • Meerdere helpers nodig heeft tijdens het rijden, ook direct naast de ruiter
 • Ruiters die veel hoesten en proesten en geen mondkapje kunnen dragen
 • Ruiters met gedragsproblemen en moeilijk stuurbaar zijn

Over de indeling van de lessen krijgen de ruiters bericht van hun instructeur.

Om toch nog een compensatie te bieden voor alle gemiste lessen gaat de manege in de zomervakantie niet dicht maar laten we de paardrijlessen doorgaan (binnen de dan geldende Corona-maatregelen).

Er zijn meer vragen over het rijgeld, als het niet langer mogelijk is om je leskaart door te betalen is er de mogelijkheid de leskaart (tijdelijk) stop te zetten. Alleen in uitzonderingsgevallen zetten we leskaarten met terugwerkende kracht stop. Als je je leskaart wil stopzetten, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie (ledenadministratie@pwamanege.nl).

We willen jullie ook bedanken! We zijn super blij met alle steun die de VPG krijgt, de donaties, sponsoring, bijdragen aan de crowdfunding maar ook van jullie, de VPG-ers voor je geduld en het doorbetalen van de leskaart zonder hier les voor te krijgen. Echt heel fijn en bijzonder dat we zo op jullie kunnen rekenen. Dank je wel! We hebben alle inkomsten op dit moment hard nodig om de manege draaiend te houden en de paarden goed te kunnen verzorgen.

Blijf gezond en hopelijk zien we jullie snel.

Hartelijke groet,

Walter, Folkert, Irene en Cathelijne

 

15-12-2020

Zoals jullie gisteravond hebben gehoord zijn er veel extra maatregelen om het Corona virus in te dammen. Een daarvan is dat alle binnensport en groepslessen niet zijn toegestaan. Voor jeugdruiters onder de 17 jaar is buitensport wel toegestaan. Echter, in deze tijd van het jaar met vaak regen, wind, kou, natte rijbaan en in Amsterdam-zuidoost, veel vuurwerk kunnen we de veiligheid niet waarborgen. De paarden staan nu veel op stal en kunnen niet zoals van het voorjaar naar de wei voor extra beweging. Door deze factoren worden de paarden te actief om op een veilige manier les te geven of ruiters vrij te laten rijden. Hierdoor zijn we voor dit moment genoodzaakt alle lessen af te zeggen. We hopen dat onze branchevereniging KNHS/FNRS wellicht nog afspraken kan maken over het gebruik van de binnenrijbaan. Indien er wijzigingen zijn, wordt je hier persoonlijk door je instructeur over geïnformeerd.

De maatregelen gelden t/m 19 januari.

06-11-2020

Beste leden,

Op 3 november heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus verder aangescherpt. We hebben even gewacht op richtlijnen vanuit de branchevereniging KNHS /FPG en de Gemeente Amsterdam. Binnen de gestelde grenzen maken we ook onze eigen afwegingen, waarbij de veiligheid voor onze vrijwilligers en ruiters voorop staat. Daarnaast moeten we ook rekening houden dat binnen de VPG het grootste deel van de werkzaamheden wordt gedaan met en door vrijwilligers. Dit maakt dat we organisatorisch beperktere mogelijkheden hebben dan bij andere maneges. We vragen hiervoor je begrip.

Op de VPG geven we voornamelijk groepslessen. Dit zijn lessen met meerdere ruiters in hetzelfde tijdsblok. Hierdoor gelden de extra maatregelen ook voor een deel van onze paardijlessen.

Voor wie is er wel paardrijles: 

 • Voor G-ruiters t/m 17 jaar met 1 begeleider (bij het hoofd van het paard) gaat de les gewoon door op de normale dag en tijd
 • Voor de kinderen uit de middaglessen gaan de lessen gewoon door op de normale dag en tijd
 • Voor de Helpers t/m 17 jaar kunnen de groepslessen wel gewoon doorgaan maar deze worden net als begin dit jaar samengevoegd. Je krijgt van je instructeur bericht in welke les en hoe laat je volgende week kan komen rijden
 • Voor de Helpers boven de 18 jaar gaan we kijken naar andere mogelijkheden. Ook deze ruiters krijgen hierover bericht via je instructeur

Voor wie is er geen paardrijles  

 • Voor alle G-ruiters boven de 18 jaar
 • Voor G-ruiters t/m 17 jaar die tijdens het paardrijden twee of drie begeleiders nodig hebben, kunnen de lessen niet doorgaan

De maatregelen gelden in ieder geval t/m 18 november 2020. Zodra er wijzigingen zijn nemen we contact met jullie op.

Daarnaast blijven ook alle andere maatregelen van toepassing

 • De manege is alleen geopend voor de leden die komen paardrijden of helpen
 • Voor ruiters waarbij begeleiding noodzakelijk is mag 1 begeleider mee naar binnen
 • Het is niet toegestaan te komen kijken bij de les
 • De kantine is gesloten
 • Bij binnenkomst en op stal wordt er door iedereen boven de 13 jaar een mondkapje gedragen. Alleen tijdens het paardrijden of lesgeven kan deze af.
 • We blijven 1,5 meter afstand van elkaar houden
 • Na de les ga je zo snel mogelijk naar huis
 • Heb je klachten, blijf thuis!

 

We hopen dat iedereen gezond blijft en dat we na deze twee weken weer kunnen starten met de paardrijlessen!

Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met je instructeur of met de bedrijfsleider, Celinka, via ledenadministratie@pwamanege.nl

09-06-2020

We begrijpen heel goed dat iedereen heel graag weer wil komen paardrijden.

Op dit moment wordt er geïnventariseerd welke ruiters er in een volgende fase kunnen gaan starten.
Omdat dit maatwerk vergt, krijgt iedere ruiter (of ouder/verzorger) hier persoonlijk bericht over van de instructeur. Tot die tijd is de manege helaas nog gesloten voor de ruiters, ouders, bezoekers en de vrijwilligers die niet zelf rijden.

Dit geldt voor de mensen die op dit moment nog niet kunnen rijden, voor de leden die al wel komen, is de manege geopend, uiteraard met de aangegeven restricties

18-05-2020

Onderwerp: Status van de opstart en vervolg

Beste leden,

De manege is deze week weer voorzichtig opgestart. De paarden zijn na een korte vakantie in de wei weer op stal geweest, helemaal schoongepoetst en uitgerust om weer aan de slag te gaan. Het werken op 1,5 meter is even wennen maar gaat goed. Er is een aangepast lesrooster en de manege is aangepast volgens de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. Alle lessen zijn buiten want binnen paardrijden mag niet. Er kan niemand bij de les komen kijken, voorlopig blijft de kantine gesloten en gaat iedereen direct na de les weer naar huis. Niet zo gezellig als we gewend zijn maar het is wel een positieve eerste stap.
In de komende periode gaan we de lessen uitbreiden:

 • Vanaf 25 mei starten we met de lessen voor helpers boven de 18 jaar.
  Dit zijn de lessen voor onze vrijwilligers. Ook deze lessen zijn anders dan normaal. Het kan voorkomen dat je van een andere instructeur of op een andere dag/tijdstip wordt ingedeeld. De helpers ontvangen hier apart bericht over en ook over de benodigde maatregelen.
 • Vanaf 2 juni starten we met de zelfstandig rijdende ruiters met beperking. Dit zijn de ruiters met een beperking die helemaal zelfstandig kunnen paardrijden. Deze ruiters kunnen worden geholpen binnen de 1,5 meter met op- en afstappen en zonder begeleider kunnen stappen, draven en soms ook galopperen. Vanuit het RIVM maar ook vanuit de Gemeente Amsterdam is de 1,5 m afstand een voorwaarden. Ook deze ruiters ontvangen hierover apart bericht en ook uitleg over de eerste les.
 • Vanaf 7 juni starten ook de lessen voor onze instructeurs weer op

Ook de instructeurs volgen lessen bij de VPG. Ook zij krijgen nog apart bericht over de indeling.

Wie kunnen er niet rijden:
Helaas kunnen we nog steeds niet starten met de ruiters die wel begeleiding nodig hebben. Dit is geen leuke boodschap en we begrijpen ook dat dit wederom een tegenslag is. Op dit moment geeft de overheid aan dat contactsporten en binnen sporten pas vanaf 1 september weer zijn toegestaan. We zijn met de branchevereniging en ook collega-maneges aan het kijken of er een mogelijkheid is om toch eerder te starten of op een andere manier iets te kunnen doen voor deze ruiters.
We hopen dat de versoepeling van maatregelen goed gaat uitpakken en dat we binnenkort iedereen weer kunnen verwelkomen.
Tot die tijd, veel sterkte, pas elkaar en blijf gezond!

Hartelijke groeten,
Walter Prinzhorn, Folkert Winkel, Irene Hendriksen en Cathelijne Beijer

08-05-2020

Stap voor stap

Naar aanleiding van het goede nieuws van afgelopen woensdag, gaan we in overleg met de gemeente Amsterdam en de brancheverenigingen om te kijken of we de lessen verder uit kunnen bouwen. Dit uiteraard binnen de geldende basisregels en hier hebben we nog even wat tijd voor nodig.

In deze poster staat het stappen plan van de regering

Wordt vervolgd!

30-04-2020

Onderwerp: Opstart manege vanaf 11 mei voor kinderlessen en helpers t/m 18 jaar

Beste leden,

Vorige week dinsdag was er dan eindelijk het goede nieuws: sportverenigingen mogen voorzichtig hun activiteiten weer gaan opstarten. Ook bij de VPG hopen we weer een voorzichtige start te kunnen maken.

We zullen rekening moeten houden met een flink aantal spelregels, maar we zijn heel blij dat we weer een deel van onze ruiters kunnen verwelkomen. Voor een grote groep blijven we helaas nog gesloten. Deze ruiters en vrijwilligers worden erg gemist. We krijgen het VPG gevoel pas echt weer terug als we weer compleet zijn!

Wie mogen wel komen paardrijden:

 • Kinderen die rijden in de reguliere kinderlessen voor kinderen onder de 12 jaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag.
  De kinderen/ouders worden hier in de komende week apart verder over geïnformeerd.
 • Jeugd ruiters (13 t/m 18 jaar) uit de helperslessen. Zij moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. Omdat dit een beperkt aantal ruiters is worden zij verdeeld over drie lessen op maandag-, woensdag- en vrijdagavond. Ook deze ruiters krijgen hier komende week apart bericht over.

Alléén deze lessen starten vanaf maandag 11 mei 2020.
We moeten hier wel een belangrijk voorbehoud bij maken, we zijn namelijk nog in afwachting van goedkeuring van de Gemeente Amsterdam voor de opstart van deze lessen.

Voor wie blijven we gesloten:

 • Voor alle ruiters met een beperking, ook tot de leeftijd van 18 jaar. Voor deze ruiters is veel begeleiding van onze vrijwilligers nodig waarbij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.
 • Voor alle andere leden.

Met de ervaringen uit de kinderlessen met deze nieuwe werkwijze en advies vanuit onze
brancheorganisatie gaan we kijken hoe we ook de lessen voor kinderen met een beperking veilig kunnen opstarten.

We zijn blij met dit kleine lichtpuntje maar vinden het ook heel jammer dat er ook nog veel ruiters thuis moeten blijven. Hou vol, blijf gezond en hopelijk zien we elkaar snel!

Hartelijke groeten,
Walter Prinzhorn, Folkert Winkel, Irene Hendriksen en Cathelijne Beijer

15 april 2020

Beste leden,

Naast alle aandacht voor het Corona virus en alle maatregelen gebeurt er natuurlijk nog veel meer bij de manage.

Op de manege zorgen Celinka en Lizanne samen met de inzet van Patricia, Rob, Janey, Dustin en Minke dat de paarden worden verzorgd en de manege netjes blijft. De paarden komen nu dagelijks op de wei of paddock zodat ze straks de hele dag buiten kunnen staan. Zo zorgen ze ervoor dat de paarden fit zijn voor als de lessen weer starten. Daarnaast zijn ze bezig om van alles te laten zien over de paarden. Foto’s, filmpjes, geluiden, van alles wordt gemaakt. En dat gaat meteen naar het Social-Media team, Lorenza, Michaela en Jaap die dit publiceren, of er een quiz van maken. Houd de VPG Facebook in de gaten!

Het bestuur volgt continue wat de overheid aan regelgeving na 28 april gaat voeren om zo te kijken of het mogelijk is straks geleidelijk aan weer te beginnen. We zullen zeker rekening moeten houden met 1,5 meter regelgeving en bedenken hoe je dat op de manege kan doen. Als we rond 21 april van de overheid weer bericht hebben kunnen we dit concreter uitwerken, met de rijdagen afstemmen en uiteraard zullen we jullie proberen zo snel mogelijk te laten weten wat de nieuwe maatregelen voor jullie betekenen.

Vanuit de FPG is een voeractie opgezet waar we als VPG aan deelnemen. De FPG is onze overkoepelende organisatie voor alle maneges die hetzelfde werk doen zoals wij ook doen. Daarnaast ontvangen we sponsoring vanuit de DVB-foundation en Parapaard en zijn we uiteraard druk bezig om geld aan te vragen vanuit het Noodfonds (NOW). We vinden het super om te zien dat iedereen hier zo enthousiast op inspringt. Alle ideeën voor sponsoring zijn heel erg welkom, stuur ze per email naar sponsoring@pwamanege.nl.

De jaarcijfers voor 2019 zijn op de website gepubliceerd. Het doel is per Juli het resultaat voor de eerste 6 maanden van 2020 te delen en mogelijk kunnen we een prognose geven voor 2020. Het voornemen is de ledenvergadering in het najaar te houden.

We zijn in 2019 gestart met de Sponsorgroep en de Activiteitengroep en in Maart ook met de Vrijwilligersgroep. We werken nu aan plannen voor: Zorg & Therapie, VPG-plus activiteiten, VPG ondersteunde activiteiten, Sponsoring, Relatie Management, Buddy’s, Werving & Behoud, Social Media en Communicatie. Iedere groep is de afgelopen weken via een (video)belafspraak bij elkaar gekomen. Er wordt dus hard gewerkt aan de plannen alleen gaat het dus een beetje anders en kost wat meer tijd in uitwerking en uitvoering.

Het is echt heel mooi om te zien dat er allerlei initiatieven zijn om contact te houden met elkaar, de vrijwilligers onderling, met de G-ruiters en er komen lieve briefjes voor het overdag team, we ontvangen spontane donaties, echt geweldig! Als jullie ideeën hebben om in contact te zijn met elkaar, laat het ons weten per mail of zet een post op Facebook. Dan kunnen we er allemaal plezier van hebben.

Alle informatie wordt actueel gehouden op onze website en Facebook. Een volgende update per e-mail ontvang je rond 28 april als de volgende persconferentie van de overheid heeft plaatsgevonden.

Blijf gezond, help elkaar en blijf in contact!

Het VPG Bestuur,

Walter Prinzhorn, Folkert Winkel, Irene Hendriksen en Cathelijne Beijer

2 april 2020

Beste leden,

De afgelopen periode hebben we jullie zo goed mogelijk op de hoogte geprobeerd te houden van alle ontwikkelingen omtrent het Corona virus.   Zoals jullie wellicht dinsdagavond hebben gezien in de persconferentie, zullen we onze sluiting helaas moeten verlengen tot en met 28 april. Dit geldt vooralsnog voor ALLE activiteiten. De paarden worden ook in deze periode door het overdag team verzorgd.   Met het verlengen van de maatregelen is het ook noodzakelijk om ook de maatregelen binnen de VPG hierop aan te passen:

 • We verplaatsen de zomersluiting naar april/mei en zijn in de zomer open zodat we zoveel mogelijk ons lesprogramma kunnen inhalen. De werkzaamheden die normaal gesproken in de zomersluiting plaatsvinden worden zoveel mogelijk naar april/mei gehaald als de manege toch gesloten is.
 • We gaan een aanbod maken, per doelgroep, om iets van gemiste lessen te compenseren. Bijvoorbeeld door extra lessen, buitenritten, kleinschalige ponydagen te organiseren. Een verdere uitwerking volgt.
 • De geplande extra activiteiten tot en met juli zullen worden verplaatst. Hierover komt nog bericht.
 • De ledenvergadering van 23 april gaat niet door. Het jaarverslag 2019 wordt op de website geplaatst.
 • We zetten de leskaart per 1 mei stil, en zullen 26 april de incasso als donatie incasseren tenzij u voor 20 april aangeeft dit niet te willen (email naar: voorzitter@pwamanege.nl).

Zonder deze heftige maatregelen is de continuïteit van de manege niet te garanderen.   We hopen dat jullie de VPG willen blijven helpen! Wat kun jullie doen:

 • Je rijgeld wel overmaken als donatie, zelf of via de automatische incasso, voor de VPG (bankrekening: NL88INGB0005072021 t.n.v. VPG Amsterdam o.v.v. je naam + donatie)
 • De Voeractie op Facebook zoveel mogelijk in je netwerk onder de aandacht brengen, alle kleine beetje helpen. We hebben al €1000 ontvangen. Iedereen hiervoor bedankt! Zeg het voort!
 • Alle suggesties en acties om extra inkomsten binnen te halen zijn zeer welkom, neem hiervoor contact op ons (email naar: info@pwamanege.nl).

We kunnen de hulp van iedereen nu heel hard gebruiken om de manege ook na de crisis weer goed te starten zodat iedereen weer kan genieten van de manege en de paarden! Ook de stichting helpt ons met compensatie voor de huur, heel fijn!   Net voor de Corona crisis waren we met elkaar een aantal heel mooie plannen aan het uitwerken. Vanuit het Bestuur is het streven om daar waar mogelijk deze plannen nu verder vorm te geven en zo snel mogelijk bij de start van de manege versneld dit te kunnen doorvoeren.   We snappen dat dit geen leuke berichten zijn en dat iedereen de manege nog een langere tijd moet missen. Om toch iets van de manege en de paarden te zien, blijven we jullie regelmatig via Facebook op de hoogte houden. Pas goed op jezelf en op elkaar!   We zijn een vereniging, een familie, met elkaar gaat het ons lukken om de crisis te overwinnen.

Het VPG Bestuur, Walter Prinzhorn, Folkert Winkel, Irene Hendriksen, Cathelijne Beijer

27 maart 2020

Beste leden,

Sinds 16 maart is de manege gesloten door de maatregelen ivm het corona virus.

Het is fijn dat de verzorging van de paarden heel goed verloopt. Complimenten en heel veel dank aan Celinka, Lizanne, Patricia, Rob en Janey! Kijk op facebook en de website voor foto’s, filmpjes en de quiz. Zo zijn we toch verbonden met de manege.

Het is ook belangrijk dat het met jullie goed gaat. Ik hoop dat jullie gezond zijn en je dag goed kunnen doorbrengen. In het bijzonder heb ik heel veel respect voor iedereen die in een beroep actief is waar je direct met mensen moet omgaan, de zorg, brandweer, politie, supermarkt …

Wees zuinig op jezelf!

De onzekerheid voor de manege is er nog wel even. De regering zal op korte termijn communiceren welke maatregelen van toepassing zullen zijn na 6 april. Zodra er meer bekend is zullen we jullie informeren.

Het VPG Bestuur is al wel aan het nadenken wat de scenario’s zijn om weer te kunnen starten. Een scenario is dat we afhankelijk van de nieuwe maatregelen de zomersluiting gaan vervroegen naar bijvoorbeeld mei/juni, Dat maakt het dan misschien mogelijk om in juli/augustus het lesprogramma aan te bieden dat we nu niet kunnen doen. In de zomersluiting wordt bijvoorbeeld onderhoud gedaan. Dat kan dan eerder worden gedaan terwijl de manege gesloten is. Zo proberen we de schade te beperken. Ook kijken we hoe we op een andere wijze de lessen kunnen compenseren die jullie hebben gemist.

Belangrijk is dat we de manege operationeel houden, dat de paarden gezond zijn en dat we met z’n allen gezond zijn. Om de manege operationeel te houden en de paarden te verzorgen, te voorzien van voer, en hun beweging te bieden hebben we jullie hulp nodig. Het is niet fijn om wel je contributie te betalen en geen les te krijgen. Maar met jullie contributie stellen we zeker dat de manege goed kan blijven functioneren zodat jullie straks weer met veel plezier kunnen rijden.

Ik hoop dat jullie de paarden snel weer kunnen zien en dat jullie de VPG willen blijven ondersteunen.

We wensen iedereen in deze moeilijke tijd heel veel sterkte, pas goed op jezelf en elkaar!

Met vriendelijke groeten,

Het VPG Bestuur,

Walter Prinzhorn, Folkert Winkel, Irene Hendriksen en Cathelijne Beijer