Bestuur VPG

Als toegankelijk bestuur streven we ernaar vreugde en plezier te bevorderen voor de doelgroep, vrijwilligers en medewerkers op de manege. Om het manegebedrijf goed te laten draaien en het plezier van de vrijwilligers te behouden, is het nu tijd om rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen duidelijk te definiëren en te versterken, wat wij beschouwen als onze belangrijkste taak als bestuur.

 

Wie zijn wij:

 

Maud van de Wiel

Maud vervult de rol van voorzitter in het bestuur en fungeert als de schakel naar de stichting. Tevens is zij verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van accommodatiebeheer, beleid en bestuur. Deze rol draagt ook de verantwoordelijkheid voor het evalueren van het functioneren van het bestuur aan de hand van de planen en de begrotingen. Daarnaast is zij contactpersoon voor de beheercommissie.

 

Folkert Winkel

Folkert is actief als penningmeester en heeft als taak om het bestuur te voorzien van actuele financiële informatie ten opzichte van de begroting. Hij zorgt ervoor dat alle financiële transacties binnen het vastgestelde budget blijven en stelt periodieke financiële rapporten op, die inzichten bieden in de financiële gezondheid van de organisatie.

 

Romy Stokkel

Romy neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de aspecten instructeurs, paarden en personeel. Daar waar de praktische, organisatiekant van de activiteiten vooral ligt bij het personeel op de dag en de vrijwilligers van de verschillende avonden, is Romy het aanspreekpunt om te sparren of te toetsen. Ook kwesties rondom veiligheid, gedrag en orde op de manege en rondom lessen en buitenritten liggen bij haar. Paardenwelzijn en inzet en aankoop van de paarden zal zij bewaken en begeleiden vanuit het bestuur. Deze taken maken haar tevens het aanspreekpunt voor de instructeurscommissie en paardengroep.

 

Marcia Sijbrands

Marcia is verantwoordelijk voor alle sponsorgebonden activiteiten. Dit omvat het leggen van contacten met potentiële sponsors, het werven van sponsorgelden, communicatie met fondsen en het beheren van advertenties op de website en social media. Daarnaast houdt zij zich bezig met de communicatie en verschillende communicatiemiddelen die de vereniging hanteert als ook met het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging. Verder zal zij fungeren als contactpersoon voor de manegecommissie, activiteitencommissie, PR en de sponsorcommissie.

 

Je kan ons bereiken op de volgende mailadressen:

voorzitter@pwamanege.nl

info@pwamanege.nl