De FiScaleregelgeving

Informatie met betrekking tot fiscaleregelgeving

Fiscaleregelgeving met betrekking tot donaties en sponsoring

Fiscaal Aftrekbaar Doneren: voor hetzelfde geld geef je meer!

Wil je, zonder dat het je extra geld kost, meer doneren? Met de periodieke schenking kan dat! Giften aan goede doelen zijn namelijk fiscaal aftrekbaar en vanaf 2014 is hier geen notariele vastlegging meer voor nodig. Je laat de Belastingdienst dan een aanzienlijk deel van jouw gift betalen.

Vereniging Paardrijden Gehandicapten ANBI

De Vereniging Paardrijden Gehandicapten is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften en donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst staat Vereniging Paardrijden Gehandicapten als ANBI aangemerkt.

Wat is een periodieke schenking?

Een periodieke schenking is een schenking die je voor minimaal 5 jaar vastlegt. Hierdoor betaalt de Belastingdienst mee aan jouw gift en kun je jouw donatie aan Vereniging Paardrijden Gehandicapten, ongeacht de hoogte, aftrekken van de belasting. Dit worden ook wel aftrekbare giften genoemd. Het voordeel is dat jouw donatie hierdoor aftrekbaar wordt van jouw inkomen. Hoe groot jouw belastingvoordeel is hangt af van de belastingschijf waarin je valt.

Wat moet je doen?

Download de volmacht periodieke gift in geld overeenkomst van de Belastingdienst en onze donateur formulier. Mail de volledig ingevulde en ondertekende formulier en overeenkomst naar voorzitter@pwamanege.nl of stuur ze op naar:
Prins Willem Alexander Manege
t.a.v. VPG – Sponsorcommissie
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ Amsterdam Z.O.

Wij vullen vervolgens de periodiek schenken overeenkomst verder in en sturen deze naar je terug. De overeenkomst kan je vervolgens gebruiken bij de jaarlijkse belastingaangifte voor de aftrek van jouw donatie.

Sponsoring commissie

De hoofdbron van inkomsten voor de VPG is rijgelden en lidmaatschap. We ontvangen sporadisch subsidies. De sponsor commissie onderhoudt contacten met sponsors en donateurs, wij zijn erg blij met hun gulle giften. Deze commissie is de spil tussen de organisatie van verschillende activiteiten en de financiering daarvan. Heb jij ervaring in fondsen werving? Dan komen we graag in contact met jou!

Loosdrechtdreef 9
1108 AZ Amsterdam Zuid Oost

manege geopend
ma. di. do. vanaf 16.00uur
wo. vr. za. vanaf 12.00uur

manege : 020 69 79 701

bankrekening NL88INGB0005072021

ANBI gegevens sponsoring@pwamanege.nl
KvKnr. 405 33 448 te Amsterdam
RSIN nummer 8052.33.374
SBI-code 93125