Hierbij de stukken voor de algemene ledenvergadering (ALV) van de VPG op 19 maart 2024. Jullie zijn welkom om 19.30 uur in de Nieuwe Schuur.

 

De agenda van de avond: 

  1. Opening en mededelingen
  2. De eerste 100 dagen van het nieuwe bestuur.
    Het nieuwe bestuur zal iets delen over haar eerste periode en waar zij zich op willen focussen de komende tijd.
  1. Jaarstukken, begroting en kascommissie

De jaarstukken zijn gecontroleerd door de kascommissie en bijgevoegd in dit nieuwsbericht

  1. Commissies VPG

Nieuws uit en over de verschillende commissies van de vereniging

  1. Rondvraag

Indien je een rondvraag van te voren wilt indienen dan kan dat via voorzitter@pwamanege.nl

  1. Afsluiting

We willen uiterlijk om 21.00 uur de vergadering sluiten
Verslag kascommissie vpg 2023
Resultaat en Balans per dec 2023 -Begroting 2024 ALV vj 2024
Vragen en antwoorden bij de jaarrekening 2023 en de begroting 2024 van de VPG bijlage bij ALV mrt 2024

Vooraankondiging speciale middag voor en met de DVB op 26 april 

Daarnaast willen we jullie vast uitnodigen voor een speciale middag op 26 april 2024. We organiseren deze middag met en voor de DVB Foundation. Deze foundation heeft ons jarenlang ondersteund en houdt dit jaar op te bestaan. Om onze dankbaarheid te tonen en de bijzondere band tussen onze manege en de foundation te vieren, hebben we een mooi programma op de manege van 15.00 uur tot 18.00 uur. Jullie zijn van harte welkom! Graag horen we of je erbij kan zijn via voorzitter@pwamanege.nl zodat we rekening kunnen houden met de inkopen.