Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam

Contactgegevens

Officiële naam: Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam (SMGA), ook genoemd St. Manege Gehandicapten Amsterdam
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ Amsterdam Zuidoost
Telefoon : 06 55 82 46 31

Kamer van Koophandel 412 01 711 te Amsterdam
RSIN nummer 8000.01.485

Beleidsplan

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol

Kernactiviteit

Kernactiviteit van de Stichting is het beheer en behoud van het manegecomplex ten behoeve van de leden van de VPG. Vanaf de oprichting heeft de Stichting een exploitatiebeleid gevoerd, waarbij is ingezet op het optimaal in stand en up to date houden van het complex en het complex tegen een zodanige vergoeding ter beschikking stellen dat paardrijden voor gehandicapten toegankelijk blijft.

Inkomsten

De stichting ontvangt huur van de VPG, subsidie van de gemeente voor de erfpacht en een enkele keer een gift.

Besteding verkregen inkomsten

De ontvangen gelden worden besteed aan het beheer en onderhoud van de gebouwen.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning of vergoeding.

Activiteiten

Kernactiviteit van de Stichting is het beheer en onderhoud van het manegecomplex. Naast het reguliere onderhoud worden er jaarlijks projecten uitgevoerd om manegecomplex te laten voldoen aan de laatste wetgevingseisen en veranderende behoeften of benodigdheden van de leden van de VPG.
Jaarlijks wordt er in het bestuursverslag bij de jaarrekening een toelichting gegeven op deze projecten.

Bestuur

Voorzitter: Benno de Zwart

Secretaris: Marije Staman

Penningmeester: vacant

Algemeen bestuurslid: Lex Pepping

Algemeen bestuurslid: Walter Prinzhorn

Financiële verantwoording

Jaarrekening SMGZO 2017
Jaarrekening SMGZO 2018
Jaarrekening SMGZO 2019
Jaarrekening SMGZO 2020
Jaarrekening SMGZO 2021
Jaarrekening SMGZO 2022