Tarieven 

Voor alle administratieve vragen over de paardrijlessen kun je contact opnemen met de ledenadministratie via een e-mail naar ledenadministratie@pwamanege.nl

De maand  lesgelden en het lidmaatschap worden bij voorkeur per  automatische incasso geïnd en zijn bij vooruit betaling verschuldigd

Tarieven met ingang van 1 november 2022

6

Soort Les per maand Tarief
30 minuten G-ruiters € 35.00
45 minuten G-ruiters € 52.00
60 minuten Helpers en Instructeurs € 57.00
Mennen  
Mennen losse les € 22.00
Mennen 10-rittenkaart (1 jaar geldig) € 187.00
Losse les  
Alle ruiters € 16.50
Introductie dag € 16.50
Prive les  
Ruiters met een beperking € 33.00
Helpers € 30.00
Instructeurs € 16.50
Lidmaatschap per jaar € 25.00

 

Kinder lessen Tarief
30 minuten € 44.00
45 minuten € 57.00
losse kindergroeps les € 16.50
Start pakketten  
5 lessen € 95.00
Losse startpakketles € 19.00
Pensionstalling € 325.00
Betreft: betalingsvoorwaarden met ingang van 1 maart 2022

Betalen van de paardrijles

  • Lesgeld maandelijks betalen: de kosten voor een heel seizoen zijn berekend over 12 maanden. In de zomer zijn we 4 weken gesloten, maar betaal je wel het reguliere maandbedrag.
  • Het is organisatorisch niet mogelijk lessen in te halen. Alleen voor helpers (vrijwilligers) is dit mogelijk mits de vrijwilliger volledig zelfstandig kan opzadelen en stappen, draven, galopperen en mits er voldoende plek is. Coördinatie hiervan ligt bij de instructeur van de helper.
  • Lidmaatschap VPG: Iedereen (vrijwilligers en ruiters) betaalt lidmaatschap aan de VPG van: € 25,- per jaar.
    Hiervoor kun je een automatische incasso afgeven of per factuur betalen. Het lidmaatschap wordt in de eerste week van januari geïncasseerd of je ontvangt een factuur. Wanneer je gedurende het jaar instroomt, betaal je het lidmaatschap over de resterende kwartalen (€ 6,25 per kwartaal).
  • Voor een eerste les op de rijdag wordt altijd een losse les (EUR 14,50) gerekend. Daarna kan worden over
    gegaan op een maandbetaling. De maandbetaling kan na de eerste les direct ingaan wanneer ruiter via automatische incasso maandelijks betaald, de les wordt dan tegen kaartprijs verrekend.
  • Voor alle overige activiteiten (bijvoorbeeld deelname aan wedstrijden) kan er op de dag zelf worden betaald aan de bar. Als ruiter niet betaald wordt er een factuur verstuurd.

Automatische incasso
Om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden en om zo min mogelijk geld bewegingen achter de bar te hebben, verzoeken we gebruik te maken van een automatische incasso. Het bedrag wordt maandelijks omstreeks de 26e afgeschreven voor de volgende maand.

Extra aandachtspunten
Alle afwijkende betalingsafspraken over de hoogte van het lesgeld, betalen van activiteiten en contributie kunnen alleen in overleg met de ledenadministratie worden vastgesteld. Je instructeur kan je hier uiteraard wel bij helpen. Je kan je vraag mailen aan: Ledenadministratie@pwamanege.nl
Wanneer je een vergoeding van het sportfonds of andere instantie ontvangt, neem hierover dan rechtstreeks contact op met de ledenadministratie.
Betalingsachterstand
Het lesgeld moet vooraf, maandelijks worden betaald. Bij een achterstand van 2 maanden zijn we genoodzaakt deelname aan de paardrijles te stoppen totdat de achterstand is ingelopen. De ledenadministratie zal bij achterstand van 1 maand contact opnemen met het aanspreekpunt van de rijdag.

Afzeggen van je rijles
Als je niet kan komen paardrijden kan de les telefonisch of via de app worden afgemeld bij je instructeur..

Ziekte, vakantie en feestdagen
Er wordt het hele jaar door lesgegeven met uitzondering van de eerste vier weken van de zomervakantie en tijdens feestdagen.
Bij ziekte en vakantie van de ruiter wordt het lesgeld doorbetaald. Alleen in uitzonderingsgevallen kunnen hier afwijkende afspraken over worden gemaakt. Dit kan alleen in overleg met de ledenadministratie en niet via de instructeur.

Opzegging
Voor het opzeggen van de paardrijlessen moet het opzegformulier ingevuld worden. Dit is af te halen op de manege (of te downloaden van de site tab Manege ‘Opzeggen lidmaatschap’). Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden ingeleverd bij de ledenadministratie. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wijzigingen
Als er iets wijzigt, bijvoorbeeld je email adres, bankrekeningnummer geef dit dan zo snel mogelijk aan de ledenadministratie door.
Door het naleven van bovenstaande afspraken zijn de voorwaarden voor iedereen gelijk. Eventuele afwijkende afspraken kunnen we op deze wijze goed vastleggen om zo misverstanden/onduidelijkheden te voorkomen.

Meer informatie?
Voor vragen kun je terecht bij de ledenadministratie, Celinka Strijd te bereiken via ledenadministratie@pwamanege.nl