Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste contact op de Vereniging wanneer iemand te maken krijgt met voor hem of haar grensoverschrijdend gedrag. Je kunt bij de VCP terecht voor een eerste vertrouwelijk gesprek.

De aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon is een belangrijke ondersteuning voor een veilig sportklimaat.

Als Vereniging staan we grensoverschrijdend gedrag niet toe en willen we dit ook voorkomen.

Grensoverschrijdend gedrag is een ruim begrip in de sport. We spreken van grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van ‘Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd

Dit gedrag kan verschillende vormen aannemen, zoals agressie, pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Maar ook matchfixing, doping en integriteitsschendingen, zoals fraude of belangenverstrengelingen zijn zaken die niet in een gezond sportklimaat thuishoren.  

Heb je zelf iets meegemaakt in de manege waar je een naar gevoel aan overhoudt?
Zie je als ouder/begeleider iets gebeuren waarover je twijfelt of het wel past binnen de sport? Of heb je een probleem met de instructeur of helper waar je niet uitkomt?
Neem dan contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van onze manege. Zij luisteren naar je, zijn onafhankelijk en geven advies over de stappen die je kunt zetten. Zo’n gesprek is vertrouwelijk en er wordt discreet met de informatie omgegaan.

 

Wil je liever helemaal anoniem blijven? Of spreek je liever met iemand van het Centrum Veilige Sport? Dat kan ook! Kijk daarvoor op de website van het www.centrumveiligesport.nl of bel: 0900 20 25 590

 

Binnen onze manege zijn Iris Willemen en Lutgard Veraart de Vertrouwenscontactpersonen.
Zij zijn te bereiken via vertrouwenscontactpersoonpwa@gmail.com

 

Lutgard heeft in haar loopbaan veel ervaring opgedaan in het begeleiden en coachen van vrijwilligers. Ze is gewend persoonlijke gesprekken te voeren en met vertrouwelijke informatie om te gaan. In maart 2024 heeft zij de training vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij NOC*NSF.

 

Hoi allemaal! Ik ben Iris Willemen en ben 28 jaar oud. Ik ben ooit begonnen met rijden in de kinderles en geef nu inmiddels al een aantal jaar les op de vrijdag- en donderdagavond. Sinds kort werk ik weer als verpleegkundige op het neurocentrum in het Amsterdam UMC locatie AMC. Naast de manege vind ik het leuk om in mijn vrije tijd, tijd door te brengen met mijn gezin en met vrienden af te spreken. Ik help mensen graag en bied graag een luisterend oor. Schroom niet om mij aan mijn jasje te trekken of een mail te sturen.