Vereniging Paardrijden Gehandicapten

 

Contactgegevens 

Vereniging Paardrijden Gehandicapten (hierna te noemen VPG)
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ Amsterdam Zuidoost 

email : info@pwamanege.nl
manege : 020 69 79 701
ledenadministratie : 06 5114 1794
website : www.pwamanege.nl 

Kamer van Koophandel 405 33 448 te Amsterdam
RSIN nummer 8052.33.374
SBI-code  93125

Toelichting ANBI

Doelstelling 

Vereniging Paardrijden Gehandicapten en Stichting Manege voor Gehandicapten. 

De Vereniging Paardrijden Gehandicapten (VPG) is enig huurder en gebruiker van de Prins Willem-Alexander Manege. De Stichting Manege voor Gehandicapten (StMvG) is eigenaar en verhuurder van de Prins Willem-Alexander Manege. 

VPG Meerjarenplan 
Het bestuur van de VPG werkt op dit moment aan een nieuw beleid. We stemmen ons beleid af op de veranderende wereld om ons heen; strengere wetgeving voor exploitatie van manege en kantine, afnemend aantal vrijwilligers en de toenemende financiële onzekerheid. 

Het nieuwe beleid richt zich op een financieel gezonde, veilige en kwalitatief hoogstaande exploitatie van de Prins Willem-Alexander manege. 

Uitgangspunt blijft onze doelstelling:

Op de Prins Willem Alexander Manege te Amsterdam zetten de vrijwilligers en medewerkers zich elke dag in om een plek te creëren waar paardenliefhebbers met een beperking zich helemaal welkom voelen. Onze manege biedt een veilige omgeving waar we met plezier en met elkaar de sport beleven. Mensen met een beperking worden in hun kracht en te paard gezet. Zo ontwikkelen zij eigenwaarde en zelfvertrouwen. De Prins Willem Alexander Manege doet dit door een betrouwbare helper te zijn. Het doel van de Manege is de participatie en integratie van haar leden te ondersteunen en te stimuleren. Het omgaan met de paarden vervult hierbij een centrale rol. We doen dit al meer dan 30 jaar. Voor het enthousiaste team zijn respect, elkaar helpen, delen en stimuleren vanzelfsprekende waarden. 

VPG bestuursleden en verantwoordelijkheden 

Walter Prinzhorn Voorzitter
Folkert Winkel Penningmeester
Vacant Secretaris
Irene Hendriksen Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuilles: paarden, personeel en kantine
Cathelijne Beijer Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuilles: instructie, opleidingen en vrijwilligers
Vacant Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuilles: sponsoring, communicatie en PR
Vacant Algemeen bestuurslid met de volgende portefeuilles: facilitaire zaken

 Bestuursfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald), de bestuurders ontvangen geen vakantiegeld, onkosten- of reiskostenvergoeding. 

Personeelsleden
De Prins Willem-Alexander manege wordt hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers. Om de continuïteit in training en verzorging van onze paarden te waarborgen heeft de VPG twee parttimers in dienst; een hoofdinstructeur en een stalmedewerker. 

Vrijwilligers
Naast de twee vaste medewerkers worden alle overige werkzaamheden verricht door ruim 100 enthousiaste vrijwilligers. Ook de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. 

Financiële verantwoording
Financieel Jaarverslag VPG 2013
VPG jaarverslag 2014 – Balans
VPG jaarverslag 2014 – Begroting 2014
VPG jaarverslag 2014 – Rekening van baten en lasten
VPG jaarverslag 2014 – Toelichting
VPG Financieel Jaarverslag 2015 balans
VPG Financieel Jaarverslag 2015 resultaat
VPG Financieel Jaarverslag 2015 toelichting
VPG Financieel Jaarverslag 2016 balans
VPG Financieel Jaarverslag 2016 baten en lasten
VPG Financieel Jaarverslag 2016 resultaat
VPG Financieel Jaarverslag 2017
VPG financieel jaarverslag 2019
VPG financieel jaarverslag 2020